Faculty of Humanities Department of Sociology Academic Staff
教授 (Total:10)
Name
   ICHIKAWA Masahiko
   IMAEDA Noriyuki
   KITASUKA Itsuo
   KOMATSU Hiroshi
   MATSUBARA Hideko
   MENG Zimin
   MIZUKAMI Hidenori
   MUKUNO Michiko
   NAGANO Takeshi
   YAMADA Tomiaki
准教授 (Total:6)
Name
   FUKUDA Natsuko
   HAYASHI Kyousuke
   ISHIKAWA Ryoko
   KIM KUKHEE
   MORIOKA Chiho
   OHKURA Yuji
講師 (Total:3)
Name
   Alzo DAVIDWEST
   KITO Yumi
   LEE Soonyoun